Viktig angående bistand fra Fellestiltakene 2018

Vi er fullbooket ut 2017, og kalenderen fylles fort også for 2018
Publisert  17.10.17

Det er viktig at dere som ønsker å gjennomføre seminar eller prosjekter med bistand fra Fellestiltakene i 2018, tar kontakt med oss. 

Litt praktisk informasjon

Vi kan hjelpe med utforming av program, holde innlegg, alternativt bistå med å finne foredragsholdere m.m.  Våre satsningsområder er sykefraværs-nærværsarbeid, kommunikasjon, samarbeid, partssamarbeid og ledelse m.m. Det kan søkes om økonomisk støtte inntil ca. kroner 2500,- pr deltager.

I samarbeid med oss vil vi kunne ta oss av det praktiske i planlegging og gjennomføringen av programmet. (Lage invitasjon, program, bestille møterom m.m). Invitasjon, påmelding, reiseadministrasjon etc. må organiseres lokalt. Lønns- og reiseutgifter må dekkes av arbeidsgiver. For flere detaljer se http://www.fellestiltakene.no/Hvordan-s%c3%b8ke-st%c3%b8tte-eller-samarbeid-med-Fellestiltakene21

Vi gjør fortløpende avtaler for 2018 så lenge vi har økonomiske ressurser og tid til disposisjon.

Ta kontakt med oss!

Med vennlig hilsen Heidi og Steinar.

Sekretariatsrådgivere

heidi.sommarset@samfo.no

steinarnorstebo@hkinorge.no