Styret/Sekretariatet

Sekretariatet driftes av to rådgivere som deler ett årsverk mellom seg. En slik organisering sikrer tiltakenes nøytralitet ved at man har en rådgiver fra hver av partene.

 

Sekretariatsrådgiver Rune Bugten er utdannet innenfor statsvitenskap og pedagogikk. Han har bred organisasjonserfaring, og innehatt flere verv både nasjonalt og internasjonalt. De siste fem årene har han vært ansatt som organisasjonsrådgiver i LO, hvor han fortsatt arbeider i en 50% stilling.

Sekretariatsrådgiver Heidi Sommarset er utdannet innen helse med videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har bred bakgrunn som leder og rådgiver både fra offentlig og privat virksomhet. Ved siden av sin funksjon i Fellestiltakene har hun stilling som bedriftsrådgiver i SAMFO.

 

Styret i Fellestiltakene

Peggy A. Hessen Følsvik, 1. sekretær - LO
Torgeir Kroken, Direktør - SAMFO
Trine Lise Sundnes, Forbundsleder - Handel og Kontor
Siri Sandholt, HR Direktør - Coop Norge
Anette Storhaug Sørensen, faglig sekretær - Handel og Kontor
Astrid Flesland, advokat - SAMFO