Rune Bugten fra LO erstatter Steinar Nørstebø i Fellestiltakene LO-SAMFO.

Publisert  30.11.17

Etter 1,5 år konstant på reise fant Steinar det umulig å fortsette i Fellestiltakene. Med bosted Bergen og jobb i Oslo, samtdiig som Fellestiltakenes aktivitet dekker hele landet, så har vi full forståelse for at dette ble altfor stor reisebelastning. Vi er derfor glade for at vi allerede nå har Rune Bugten, som blir Steinars erstatter, på plass.

Rune har bakgrunn fra Fagforbundet og har de siste år vært organisasjonsrådigver i LO. Rune fortsetter i 50% stilling i LO samtidig som han går inn i Fellestiltakene som rådgiver på arbeidstagersiden. Rune overlapper med Steinar på Fellestiltakenes aktiviteter i januar.

Heidi Sommarset fortsetter som før med en 50/50% deling som rådgiver i Fellestiltakene og bedriftsrådgiver i SAMFO.