GDPR, personvern og informasjonskapsler (cookies)

Fellestiltakene LO-SAMFO’s styre, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Publisert  15.10.15

Fellestiltakene og behandling av personopplysninger.

Fellestiltakene behandler personopplysninger for å administrere aktiviteter for sine deltagere på kurs, prosjekter og konferanser. Det er utarbeidet en egen prosedyre for håndtering av påmeldingslister og oversikter der fagforeningstilhørighet fremkommer.

Behandlingen av personopplysninger skjer med grunnlag i samtykke fra den registrerte (GDPR art. 6, 1. ledd, a), nødvendighet for å oppfylle en avtale med den registrerte (GDPR art. 6, 1. ledd, b) eller fordi det foreligger berettiget interesse som ikke overstiger den registrertes krav på vern (GDPR art. 6, 1. ledd, f).Det behandles som den helt klare hovedregel ikke sensitive personopplysninger.

Databehandler

Fellestiltakene har ikke egne lokaler, hardware eller dataprogrammer. SAMFO og LO/HK er databehandler i så måte at de ansatte i Fellestiltakene er ansatt i henholdsvis SAMFO og LO/HK og benytter utstyr og programvare som er tildelt der.

Det foreligger databehandleravtale mellom Fellestiltakene og SAMFO og Fellestiltakene og LO/HK. Ansatte i Fellestiltakene følger de interne rutiner knyttet til innsyn, retting, sletting mm. slik dette er fastlagt i internkontroll hos henholdsvis SAMFO og LO/HK, med mindre det er utarbeidet særlige rutiner for Fellestiltakene.  

Fellestiltakenes nettsider:

Det er frivillig for de som besøker SAMFOS nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med påmelding til Fellestiltakenes aktiviteter. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

 
Webanalyse og informasjonskapsler (cookies) 
          
                                            
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Fellestiltakene bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.