Om oss

Fellestiltakene er etablert for å bistå virksomheter, som har tariffavtale med henholdsvis LO og SAMFO, i å utvikle samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte.

Fellestiltakene ledes av et sekretariat og et styre. Finansieringen skjer gjennom Opplysnings- og utviklingsfondet LO – SAMFO.

Fellestiltakene har en nøytral funksjon med formål å bistå partene til beste for bedrift og ansatte. Hensikten med samarbeidsutvikling er å bidra til økt verdiskapning gjennom bedre samhandling og tillitsfulle prosesser mellom ledere og tillitsvalgte.

Fellestiltakene er hjemlet i Hovedavtalens kap. XVII.