Nye Fellestiltakene

Høsten 2016 tiltrådte Heidi Sommarset og Steinar Nørstebø fra hhv. SAMFO og LO som nye rådgivere i sekretariatet.
Publisert  08.01.17

Beslutningen om å dele rådgiverrollen i to halve stillinger er tatt  for å sikre at man i alt samarbeid er partsnøytrale. Med en rådgiver fra hver av partene sikres dette.

Steinar og Heidi har sammen med styret startet samarbeidet om å legge en ny strategi og plan for Fellestiltakene LO-SAMFO. 

Sekretariatsrådgiver Steinar Nørstebø har sin bakgrunn fra arbeid og verv i fagbevegelsen. Han har utdanning innen samfunnsfag og økonomi og har omfattende kompetanse i arbeid med partsrelasjoner og avtaleverk. Siden 2011 har Steinar  jobbet i Handel og Kontor, der han i dag er tillitsvalgt for de ansatte i tillegg til stillingen i Fellestiltakene.

Sekretariatsrådgiver Heidi Sommarset er utdannet innen helse med videreutdanning i ledelse og organisasjonsutvikling.

Hun har bred bakgrunn som leder og rådgiver både fra offentlig og privat virksomhet. Ved siden av sin funksjon i Fellestiltakene har hun stilling som bedriftsrådgiver i SAMFO.

Om Fellestiltakene