Intervju med Torill Grahl-Jacobsen, HR-direktør i Coop Sørvest.

Om satsning på arbeid med sykefravær.                              

Publisert  30.12.16

Torill Grahl-Jacobsen ble ansatt som ny HR-direktør i Coop Sørvest våren 2016. I høst tok hun initiativ til å sette fokus på arbeid med sykefravær. Fellestiltakene og Torill gjennomførte som følge av dette et samarbeidsseminar med HR ledere, tillitsvalgte og verneombud der temaet var håndtering av sykefravær . Vi har snakket med Torill om hvorfor og hvordan hun ønsker å jobbe med denne tematikken:

 

  1. Coop Sørvest ønsket å sette fokus på arbeid med sykefravær som et samarbeidstiltak mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Hva var bakgrunnen for det?

Sykefravær er et spennende arbeidsområde innen HR faget. Det utløser så mye i spennet fra det å ivareta den enkelte sykmeldte medarbeider, til det å håndtere skulk. Alt dette er sykefravær.

I tillegg ser jeg at det å håndtere sykefravær er en utfordring som både ledere, tillitsvalgte og verneombud står midt oppe i, i hverdagen. Det er utfordrende for hver og en, men ved å sette fokus og øke vår kompetanse for hver enkelt leder, så vil både arbeidsmiljøet og den enkelte nyte godt av det.

 

  1. I hvilken grad var det av nytte å søke Fellestiltakene om bistand for å gjennomføre en slik dag?

For meg som HR sjef som skal levere på alle plan, så er det krevende å kunne legge til rette for slike fagdager med alt det inneholder av praktisk arbeid. Fellestiltakene tok seg av alt praktisk tilrettelegging i tillegg til at de lagde programmet i dialog med meg. Det gjorde at vi kunne arrangere det første seminaret uten at det tok altfor mye av min tid.

I tillegg har Fellestiltakene oversikt over kompetansen i andre Coop lag. Det gjør at de kan hjelpe med å finne gode foredragsholdere blant våre kollegaer, dermed kan vi få innspill og erfaring på hva som har fungert og ikke fungert i andre lag. Den mest verdifulle lærdommen vi kan få er når vi kan lære av hverandre.

 

  1. Hvordan har dere fulgt opp de temaene dere hadde fokus på?

I løpet av det første seminaret samlet vi innspill fra alle deltagerne om hva de tenker vi bør ta fatt i.  Dette var innspill vi skal ta med til Samarbeidsutvalget. Jobben nå er å sortere de innspillene vi fikk og lage en prioritert plan.

 

  1. Har dere noen planer for framtidig arbeid med denne tematikken?

Planen videre er at nå ønsker vi å gå videre med å jobbe direkte med de butikkene som har høyt sykefravær. Vi vil invitere inn driftssjefer, butikksjefer og tillitsvalgte fra disse butikkene og gi faglig påfyll, verktøy og trening i hvordan jobbe godt med arbeidsmiljø, og ikke minst hvordan ivareta den sykmeldte best mulig. Fellestiltakene hjelper oss også med dette seminaret.

 

  1. Har du noen gode råd for andre lag som ser at de trenger å øke sin kompetanse og innsats for å sikre et lavt sykefravær?

Mitt råd til mine kollegaer er å tenke enkelt. Det ligger mye god sykefraværshåndtering i den gode samtalen. Bruk tid med den syke. Snakk om livet, ikke bare om jobben. Hold fokus på tilrettelegging og vær på tilbudssiden. Om det er alvorlig kronisk sykdom, jobbtrøtthet eller akutte kriser som ligger bak fraværet, så er det godt og viktig å bli møtt med at ledelsen bryr seg om sine medarbeidere. Godt arbeidsmiljø og jobbtrivsel reduserer sykefraværet uansett årsak, om det er alvorlig sykdom eller skulk. Når vi bryr oss om den enkelte så vil vi merke det på arbeidsmiljøet og sykefraværsgraden over tid.