Hvordan søke støtte eller samarbeid med Fellestiltakene?

Vi initierer og støtter handlekraftige tiltak som styrker partene i våre medlemsbedrifter.
Publisert  08.01.17
Hvilke typer tiltak støttes?

For å kunne sikre en satsning som holder en faglig høy standard, samt sikre at den investering man gjør gir faktisk utbytte for våre medlemmer, så har styret valgt en strategi der vår innsats samles om følgende fagområder:

  • Samarbeidsseminarer med fokus innen kommunikasjon, ledelse og samarbeid.
  • Fagseminarer med spesifikk tematikk som sykefravær-nærværsarbeid, konfliktløsning, arbeidsmiljø m.m.
  • Prosjekter med en langsiktig målsetting innen drift-, ledelse- og teamutvikling.

Vi vil selvfølgelig vurdere å bistå ved alle typer forespørsler, men både økonomi og tid kan sette begrensninger på hvor mye og når vi kan gjennomføre tiltak.

Alle medlemsbedrifter oppfordres til å bruke Fellestiltakenes kompetanse for å skape gode samarbeidsarenaer for ledelse og tillitsvalgte.

Hvordan samarbeide om prosjekter?

Gjennom Fellestiltakene kan man få bistand til å

  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
  • Utvikle program, prosjekter eller hele seminarer
  • Få økonomisk støtte til fagutvikling og gjennomføring av tiltak

Fellestiltakene kan bistå faglig og økonomisk i selve gjennomføringen av tiltaket. I samarbeid med Fellestiltakene må oppdragsgiver selv arrangere påmelding og reiser for deltagerne. Lønn og reiseutgifter inngår ikke i den støtte som kan søkes. 

Slik går du frem hvis ønsker bistand:

Så snart du vet at din virksomhet trenger å sette iverk tiltak for å utvikle samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, så ønsker vi at du tar kontakt med oss. (Se kontaktdata). Det ønskes at du i din første henvendelse beskriver følgende:

  • Hvem og hvor mange skal med? 
  • Type arrangement?
  • Hvor aktiviteten ønskes gjennomført?
  • Om tiltaket er forankret både hos ledelse og tillitsvalgte?

Vi vil så vurdere hvordan vi kan bistå og sammen med dere starte planlegging og programutvikling. For å sikre at vi har tilgjengelige ressurser vil det være behov for minst to måneders planleggingstid.