Fellestiltakene LO-SAMFO med fullbooket kalender 2018

Fellestiltakene har ikke ressurser til å påta seg nye oppdrag inntil videre. 
Publisert  30.11.17

Vi er glade for at det er stor etterspørsel etter bistand fra Fellestiltakene. Så mye at vi er tilnærmet fullbooket og har fordelt mesteparten av det budsjettet vi har for 2018. Som følge av skifte i sekretariatet (se egen aktueltartikkel) så beklager vi å måtte melde at vi ikke har ressurser til å bistå iht. nye forespørsler intill videre.

Med de oppdrag vi har tatt på oss for 2018, så mener vi at vi har sikret at de ressursene vi disponerer er fordelt på en god måte, både mht. faginnhold og geografisk spredning.