Fellestiltakene LO-SAMFO 2019

Fellestiltakene LO-SAMFO sitt styre vedtok 23 november 2018 en femårig handlingsplan, som legger føringer på hva fellestiltakene vil jobbe med hvert år.
Publisert  29.01.19

Fellestiltakene LO-SAMFO sitt styre vedtok 23 november 2018 en femårig handlingsplan, som legger føringer på hva fellestiltakene vil jobbe med hvert år. Hovedlinjene i arbeidet er fokus på å styrke lagenes samarbeids kompetanse, utvikling av en lærende kultur som videreutvikler bedriftene, og sikrer et arbeidsmiljø preget av gjensidig tillit. Hvert år vil få en egen handlingsplan ut i fra de langsiktige prioriteringene, og det vil bli ulikt fokus fra år til år. For året 2019 vil hovedfokuset være å avslutte prosjektet Smarte Butikker, og dele de erfaringer vi har hatt med prosjektet med aktuelle aktører i Coop.

Fra høsten 2019 er planen å sette i gang med et nytt prosjekt om utvikling av partskommunikasjon, I dette arbeidet ønsker vi å invitere representanter fra partene til å delta i utviklingen, slik at vi får en innspills prosess som baserer seg på deres behov. Utviklingsprosessen er skissert å vare høsten 2019, med gjennomføring våren 2020. Denne formen å jobbe på er en pilot for Fellestiltakene LO-SAMFO i 2019, og basert på erfaringene fra kommende høst vil vi vurdere en slik form for fremtiden også.

Er dette noe som høres interessant for dere, er det bare å ta kontakt med en av sekretariatsrådgiverne i LO-SAMFO.