Avtaleverk

Nedenfor følger PDF dokumenter av siste utgave av avtaler og overenskomster. 

Hovedavtalen LO-SAMFO 2014-2017

Landsoverenskomsten Handel og Kontor 2016 - 2018

Ledere i Coop Norge SA m.fl.

Ansatte i Coop Norge SA m.fl

Bensinoverenskomsten

Lederoverenskomsten samvirkelag

USBL

Fellesforbundet Byggfag

Fellesforbundet Bilfag

Fagforbundet Ansatte i boligsamvirket

Fellesforbundet Riksavtalen

Fellesforbundet Byggeindustri

NNN - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bakere og konditor

Coop Kaffe

Konservesindustrien/AS Røra

NAF - Norsk Arbeidsmandsforbund Vaktmestere

FLT - Forbundet for Ledelse og teknikk Tekniske funksjonærer

NAF - Norsk Arbeidsmandsforbund Renholdere

FLT - Forbundet for Ledelse og teknikk Arbeidsledere