Samarbeidsseminar om sykefravær-nærvær

Et seminarkonsept med fokus på tiltak for å redusere sykefraværet.
Publisert  27.10.16

Fellestiltakene har sammen med IA-kompetansesenter og Coop Sørvest, utviklet et seminarkonsept for virksomheter som vil sette fokus på sykefravær og nærvær. Målet med dette initiativet er å øke ledere og tillitsvalgtes kunnskap og bevissthet rundt forebygging av sykefravær, trivsel, medarbeiderskap samt praktisk kunnskap om det lov- og avtaleverk vi skal forholde oss til. 

1.

Seminar for HR ledere, regions-tillitsvalgte og hovedverneombud

Et helhetlig initiativ for å sette sykefravær på dagsorden krever samarbeid og god dialog mellom ledere, tillitsvalgte og den ansatte. Dette samarbeidet settes i fokus gjennom et dagsseminar for HR, regionstillitsvalgte og verneombud.

Programmet skreddersys for den enkelte virksomhet men vil dekke følgende hovedområder: 

  • Hvordan jobbe helhetlig og systematisk for å øke nærvær og redusere sykefravær 
  • Praktisk juss. Hvordan håndtere lovgivningen i møte med den enkelte?
  •  Analyse av her og nå situasjonen, med definisjon av mål og virkemidler for framtidig arbeid

2.

Oppfølgingsseminar for nøkkelpersonell (f.eks distriktssjefer, butikksjefer, lokale tillitsvalgte og verneombud)

For å lykkes i et helhetlig initiativ er det viktig at man jobber parallelt på alle nivå. For å styrke den enkelte leder og tillitsvalgte ute i butikkene tilbys derfor deltagelse på et dags-seminar med følgende agenda

  • Analyse av her og nå, med fokus på retning for framtiden
  • Hverdagsfokus og systematisk arbeid for å øke nærvær og redusere sykefravær 
  • Praktisk juss. Lov og regler i møte med den enkelte medarbeider

Programmet skreddersys iht konkrete behov, og kan også inneholde tematikk om

  • Ivaretagelse og håndtering av psykisk syke
  • Den vanskelige samtalen
  • Kommunikasjon med ulike mennesketyper m.m.

3.

Fellestiltakene vil følge opp de lag som setter fokus på sykefravær over tid, med individuelle tiltak. De som er IA bedrifter vil ha muligheter for bistand og tilgang på støtteordninger som også gir mulighet for videre opplæring.