Positivt med samarbeid om sykefravær i COOP Sørvest

I forbindelse med Fellestiltakenes sykefraværskonferanse for COOP Sørvest i november har vi hatt en samtale med Ann Karin Simonsen som er hovedtillitsvalgt for hele COOP Sørvest.
Publisert  07.01.17

Senhøsten 2016 arrangerte Fellestiltakene LO-SAMFO en konferanse om  sykefravær for dere i COOP Sørvest. Hva var bakgrunnen for at du som hovedtillitsvalgt ønsket å få i stand et slikt tiltak?

- Det er høyt sykefravær  Coop Sørvest, og jeg tror det var i Samu – møte vi blei enige om å trekke Fellestiltakene inn.

Hvordan samarbeidet dere med ledelsen om å få i stand konferansen?

-Det var ledelsen som gjorde det meste arbeidet, og de tillitsvalgte samlet medarbeidere fra «sin side»

Hva kom ut av  konferansen. Er det noe du ønsker å videreføre?

- Fra vår side ønsker vi å være en IA – bedrift, og her kom det fram mange gode fordeler ved å være det. Det var veldig bra å høre hvordan Coop Øst hadde det, og vi håper til slutt å bli en IA bedrift.

Hva slags nytte ser du av Fellestiltakenes bidrag?

- Det er bra at det er likeverdige parter som foredrar og at arbeidsgiversiden opplever det også, avslutter Ann Karin Simonsen.