Boligsamvirkene og Fellestiltakene

Arrangement av samarbeidsseminar er et tilbud til alle våre brukere. Tradisjonelt har Coop vært en stor etterspørrer av denne type tiltak, men det er et mål for oss i sekretariatet at vi i økende grad også brukes av boligsamvirkene. Vi har derfor spurt HR-sjef i USBL Inger-Marie Aasen om hennes tanker om hvordan vi kan bidra.
Publisert  05.01.17

Som HR-sjef i USBL har du nylig arrangert samarbeidsseminar sammen med Fellestiltakene. Hvilke betraktninger gjør du deg mht. å bruke en ekstern part i en slik sammenheng?

Jeg synes det er nyttig med en nøytral tredjepart i slike sammenhenger. Noen som kan se oss fra utsiden, stille gode spørsmål om det som kanskje er selvfølgelig (om enn ikke klokt) for oss, og som ikke har noen partsinteresse i saken.

Hvordan kan Fellestiltakene lage gode tiltak for boligsamvirkene?

Først og fremst bli godt kjent med oss, være nysgjerrige på virksomheten og utfordringene våre (det kan være store forskjeller på de små og de store lagene) og ta oss med i den konkrete planleggingen (gjelder ved bedriftsinterne tiltak)

Er det spesielle fag- eller saksområder der du har forventninger til at vi kan bidra på i framtiden?

Nei, Ikke ut over det dere beskriver på hjemmesiden deres, men kanskje i størst mulig grad klare å være i forkant problemer. Altså jobbe mer med å skape et godt samarbeid enn å reparer et dårlig.

Er det spesielle utfordringer du ser at boligsamvirkene står overfor i partssamarbeidet pr 2017?

Endringer i fokus (fra forvaltning til forretning) kan kanskje komme til å by på en del utfordringer, spesielt dersom arbeidsgiver og arbeidstaker tenker veldig ulikt om hvilke muligheter og trusler dette kan innebære.
Økende grad av digitalisering og automatisering stiller krav til endringsvilje hos oss som i store deler av næringslivet for øvrig.