Best i butikk -seminar i Molde.

Publisert  03.03.17

Ledere og tillitsvalgte fra fem butikker i Coop Orkla Møre var 14-15.2 samlet til samarbeidsseminar med fokus på ledelse, teamutvikling, og arbeidsorganisering.

Erik Møller bisto oss første dag med to grundige arbeidsøkter med fokus på kommunikasjon, motivasjon, kulturbygging og perspektivtenkning. Etter en dag sammen med Erik sitter man igjen med en innholdsrik verktøykasse til bruk i ledelse og samarbeid.

 

«Mennesket er styrt av følelser» sier Erik. Hvordan kan vi få til et godt samarbeid når vi intuitivt snakker til fornuften når vi skal endre noe? Endring er i seg selv litt truende. Skal vi lykkes med å skape forandring må vi først anerkjenne følelsene av motstand og usikkerhet som endringer ofte bringer med seg. Som leder må du derfor vise din medarbeider at du forstår hvordan det oppleves, før du kan forvente å møte entusiasme når du presenterer et nytt forslag.

 

På dag to presenterte butikksjef Erlend Grue hvordan han som leder jobber for å skape vinnerkultur i sin butikk. Delegering av ansvar, kontinuerlig oppfølging og arbeidsglede er ledelsesprinsipper som Erlend har lyktes med.

Gjennom deltagernes deling av erfaringer, trening i bruk av verktøy og «best practice» fikk ledelsen fra hver butikk i oppgave å lage en handlingsplan for hvordan de vil ta i bruk de nye verktøyene i hverdagen. Erlend Grue vil besøke hver butikk for oppfølging, før vi samler gjengen igjen til en oppsummering i april. Da står også medarbeidersamtalen og kontinuerlig forbedring på agendaen som fagfokus.