"Å være sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er en suksess."

Velkommen!

Fellestiltakene er etablert for å bistå virksomheter, som har tariffavtale med henholdsvis LO og SAMFO, i å utvikle samspillet mellom ledelse og tillitsvalgte. Fellestiltakene bygger på idéen om bred medvirkning for samarbeid og utvikling. Derfor maner Hovedavtalen mellom LO og SAMFO til et positivt samarbeid for å bedre trygghet, lønnsomhet og trivsel, i og for den enkelte virksomhet og ansatt. Les mer

Aktuelt

30.11.2017
Rune Bugten fra LO erstatter Steinar Nørstebø i Fellestiltakene LO-SAMFO.
30.11.2017
Fellestiltakene LO-SAMFO med fullbooket kalender 2018
21.11.2017
Medarbeiderstyrt innovasjon styrker konkurransekraften

Aktuelt

Fellestiltakene har ikke ressurser til å påta seg nye oppdrag inntil videre. 
Prosjektet er et godt eksempel på lokalt, partsbasert utviklingsarbeid og praktisk bruk av Opplysnings- og Utviklingsmidlene som er hjemlet i tariffavtalene våre, mener forbundssekretær Egil Kristiansen i Industri Energi.
Fellestiltakene består av følgende organisasjoner:
LANDSORGANISASJONEN I NORGE:
Handel og Kontor i Norge
Fagforbundet
Nærings-og Nytelsesm.arb.forb.
Fellesforbundet
Norsk Transportarbeiderforbund
Forbundet for Ledelse og Teknikk
EL&IT Forbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
SAMFO